ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Karşılaştığı hukuki sorunları bir bütün olarak değerlendirerek en doğru ve hızlı çözüm yolunu siz değerli müvekkillerine sunan TAMKOÇ HUKUK BÜROSU’na hoşgeldiniz.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYIN.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

• Site ve Apartman yönetimlerine hukuki danışmanlık hizmeti

• Olağan ve Olağanüstü toplantılara ilişkin danışmanlık

• Gerek kat malikleri gerekse 3. kişilerle yönetimler arasında doğabilecek ihtilafların çözümü ve takibi

• Aidat ve avans tahsilatları için alınan kararların İcra ve İflas Hukuku çerçevesinde düzenli olarak uygulanması, tahsili ve takibi

• Mahkeme kanalıyla Yönetici atanması

TAMKOÇ HUKUK BÜROSU

TEL
0282 260 12 30

E-MAIL
info@tekirdagavukatlik.com

ADRES
Yavuz Mah. Ruşen Güneş Cad. Adalet Sk.
Avukatlar İş Merkezi No: 22/26
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

İCRA VE İFLAS HUKUKU

DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYIN.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

• Her türlü hukuki ilişkiden kaynaklanan alacakların Takip ve Tahsili

• Konkordato

• İhtiyati Haciz kararları ve uygulanması

• Ticari işletme ve şirketlerin kambiyo senetleri, faturalara, cari hesaplarına dayalı alacaklarının takibi

TAMKOÇ HUKUK BÜROSU

TEL
0282 260 12 30

E-MAIL
info@tekirdagavukatlik.com

Yavuz Mah. Ruşen Güneş Cad. Adalet Sk.
Avukatlar İş Merkezi No: 22/26
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

TAZMİNAT HUKUKU

DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYIN.

TAZMİNAT HUKUKU

• Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası

• İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası

• Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan)

• Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları

• Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

• Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları

• Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları

TAMKOÇ HUKUK BÜROSU

TEL
0282 260 12 30

E-MAIL
info@tekirdagavukatlik.com

Yavuz Mah. Ruşen Güneş Cad. Adalet Sk.
Avukatlar İş Merkezi No: 22/26
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

GAYRİMENKUL HUKUKU

DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYIN.

GAYRİMENKUL HUKUKU

• Tapu kaydının düzeltilmesi davası

• Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası

• İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası

• Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası

• Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası

• İşgal tazminatı (ecrimisil) davası

• Önalım (Şufa) davası

• Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları

• Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi

• Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi

• Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları

• Hukuki danışmanlık

TAMKOÇ HUKUK BÜROSU

TEL
0282 260 12 30

E-MAIL
info@tekirdagavukatlik.com

Yavuz Mah. Ruşen Güneş Cad. Adalet Sk.
Avukatlar İş Merkezi No: 22/26
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

MİRAS HUKUKU

DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYIN.

MİRAS HUKUKU

• Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası

• Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme

• Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme

• Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları

• Mirasta tenkis davası

• Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası

• Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları

• Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava

TAMKOÇ HUKUK BÜROSU

TEL
0282 260 12 30

E-MAIL
info@tekirdagavukatlik.com

Yavuz Mah. Ruşen Güneş Cad. Adalet Sk.
Avukatlar İş Merkezi No: 22/26
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

MEDENİ HUKUK

DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYIN.

MEDENİ HUKUK

• Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası

• Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası

• Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası

• Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları

• Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar

• Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları)

• Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı

TAMKOÇ HUKUK BÜROSU

TEL
0282 260 12 30

E-MAIL
info@tekirdagavukatlik.com

Yavuz Mah. Ruşen Güneş Cad. Adalet Sk.
Avukatlar İş Merkezi No: 22/26
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

ŞİRKETLER HUKUKU

DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYIN.

ŞİRKETLER HUKUKU

• Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti

• Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri

• Ticaret ve rekabet hukuku

• Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi

• Hukuki danışmanlık

TAMKOÇ HUKUK BÜROSU

TEL
0282 260 12 30

E-MAIL
info@tekirdagavukatlik.com

Yavuz Mah. Ruşen Güneş Cad. Adalet Sk.
Avukatlar İş Merkezi No: 22/26
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

İŞ HUKUKU

DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYIN.

İŞ HUKUKU

• İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası

• İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası

• İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

• Avukatlık danışma hizmetleri

TAMKOÇ HUKUK BÜROSU

TEL
0282 260 12 30

E-MAIL
info@tekirdagavukatlik.com

Yavuz Mah. Ruşen Güneş Cad. Adalet Sk.
Avukatlar İş Merkezi No: 22/26
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ